Teri O Payal – Yash Jatt

Title song :- Teri O Payal ( Full Song )
Singer :- Yash Jatt
Artist :- Sahil & Samaira
Lyrics :- Yash jatt
Music :- Vaibhav Jai Vishwabhan
Video Director :- Sanam Shukla & Rj
Script :- Rj
D.O.P :- Rana Anuj Pratap Singh (Rana Telefilms)
Ass.D.O.P:- Atul ,Suraj
Video Editing:- Sanam Shukla & Rj
Venue Partner :- Heera Lal Patel
Special thanks :- Rakesh Verma , Shashi Verma

Digital Work:- SOnotek

Sonotek Onwer:- Hansraj Railhan, Krishan Railhan, Rajesh Thukral, Ankit Vij
Office Number:- 011-23268079
Music Label & Copyrights :- Sonotek Cassettes
Mail Us :-sonotekaudio@gmail.com
Contact Company (Person) :- Leela Krishan Ji +91-9212183337
Contact Company (Person) :- Ankit Vij ————+91-9899429419

(Visited 1 times, 1 visits today)