Mitra Main Khand Bangi Amar Singh Chamkila, Amarjot

Song Name :- Mitra Main Khand Bangi
Album: Sada Punjab Amar Singh Chamkila Volume 4
Artist :- Amar Singh Chamkila, Amarjot
Music :- Charanjit Ahuja
Lyrics :- Amar Singh Chamkila

(Visited 1 times, 1 visits today)